tower w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tower w angielski»francuski słowniku

I.tower [Brit ˈtaʊə, Am ˈtaʊ(ə)r] RZECZOW. (gen)

conning tower [Brit ˈkɒnɪŋ ˌtaʊə, Am ˈkɑnɪŋ ˌtaʊ(ə)r] RZECZOW. NAUT

tower w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tower w angielski»francuski słowniku

tower Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

tower z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła tower w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文