town: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła town: w angielski»francuski słowniku

town RZECZOW.:

town and gown Brit

Zobacz też Town and gown

small-town [Brit ˈsmɔːltaʊn, Am ˈˌsmɔl ˈtaʊn] PRZYMIOT. pej

shanty town [Brit ˈʃantɪˌtaʊn, Am ˈʃæn(t)iˌtaʊn] RZECZOW.

town: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła town: w angielski»francuski słowniku

town: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

town: Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła town: w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文