track w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła track w angielski»francuski słowniku

2. track lit, fig:

track w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła track w angielski»francuski słowniku

3. track Am (in railroad station) → platform

Zobacz też platform shoes, platform

track Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文