traffic w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła traffic w angielski»francuski słowniku

1. traffic (road vehicles in street, town):

II.to traffic in <part prés trafficking; prét, part passé trafficked> CZASOW. nieprzech.

traffic w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła traffic w angielski»francuski słowniku

II.traffic <trafficked, trafficked> [ˈtræfɪk] CZASOW. nieprzech. pej (trade illegally)

traffic Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文