training w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła training w angielski»francuski słowniku

training [Brit ˈtreɪnɪŋ, Am ˈtreɪnɪŋ] RZECZOW.

1. training:

cardio-training [Brit ˌkɑːdɪəʊˈtreɪnɪŋ, Am ˈkɑrdɪoʊˌtreɪnɪŋ] RZECZOW. SPORT

training w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła training w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła training w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

training Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

training Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文