translated w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła translated w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.translate [Brit transˈleɪt, trɑːnsˈleɪt, tranzˈleɪt, trɑːnzˈleɪt, Am trænsˈleɪt, trænzˈleɪt] CZASOW. przech.

II.translate [Brit transˈleɪt, trɑːnsˈleɪt, tranzˈleɪt, trɑːnzˈleɪt, Am trænsˈleɪt, trænzˈleɪt] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła translated w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

translated w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła translated w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła translated w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

translated Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文