transport w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła transport w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.transport RZECZOW. [Brit ˈtranspɔːt, ˈtrɑːnspɔːt, Am ˈtræn(t)spɔrt]

II.transport CZASOW. przech. [Brit tranˈspɔːt, trɑːnˈspɔːt, Am trænˈspɔrt]

Tłumaczenia dla hasła transport w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
transport de troupes MILIT, NAUT

transport w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła transport w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

transport2 [ˈtræntspɔ:t, Am ˈtræntspɔ:rt] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
voyageur(-euse) m (ż)

Tłumaczenia dla hasła transport w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

transport Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文