travelled w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła travelled w angielski»francuski słowniku

I.travel [Brit ˈtrav(ə)l, Am ˈtrævəl] RZECZOW.

1. travel:

III.travel <part prés etc travelling, travelled Am traveling, traveled> [Brit ˈtrav(ə)l, Am ˈtrævəl] CZASOW. przech.

IV.travel <part prés etc travelling, travelled Am traveling, traveled> [Brit ˈtrav(ə)l, Am ˈtrævəl] CZASOW. nieprzech.

1. travel (journey):

2. travel (move):

rouler à 50 km/h, faire du 50 km/h

travel-sick [Brit ˈtrav(ə)lsɪk, Am ˈtrævəlsɪk] PRZYMIOT.

travelled w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła travelled w angielski»francuski słowniku

travelled Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文