trouble-spot w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła trouble-spot w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła trouble-spot w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

zone bleue MOTOR
zone de chalandise ADMIN, COM
zone érogène PHYSIOL
zone franc FIN
zone libre HIST
ZIP Am
zone de saisie INFOR
zone de saisie INFOR
zone tampon MILIT, POL

trouble-spot w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文