trying w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła trying w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

trying [Brit ˈtrʌɪɪŋ, Am ˈtraɪɪŋ] PRZYMIOT.

I.try <pl tries> [Brit trʌɪ, Am traɪ] RZECZOW.

II.try <pl tries> [Brit trʌɪ, Am traɪ] CZASOW. przech. <prét, part passé tried>

2. try (test out):

III.try <pl tries> [Brit trʌɪ, Am traɪ] CZASOW. nieprzech. <prét, part passé tried>

1. try (make attempt):

I.try on CZASOW. [Brit trʌɪ -, Am traɪ -] (try [sth] on, try on [sth])

II.try out CZASOW. [Brit trʌɪ -, Am traɪ -] (try [sth] out, try out [sth])

III.try out CZASOW. [Brit trʌɪ -, Am traɪ -] (try [sb] out, try out [sb])

Tłumaczenia dla hasła trying w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

trying w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła trying w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła trying w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

trying Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文