tube w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tube w angielski»francuski słowniku

Eustachian tube [Brit juːˌsteɪʃ(ə)n ˈtjuːb, Am juˈsteɪʃ(i)ən ˌt(j)ub] RZECZOW.

fallopian tube [Brit fəˌləʊpɪən ˈtjuːb, Am fəˈloʊpiən ˌtub] RZECZOW.

tube w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tube w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła tube w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tube Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to go down the tube(s) inf

tube z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文