tuck w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tuck w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.tuck in CZASOW. [Brit tʌk -, Am tək -] (tuck in [sth], tuck [sth] in)

III.tuck in CZASOW. [Brit tʌk -, Am tək -] (tuck [sb] in, tuck in [sb])

I.tuck away CZASOW. [Brit tʌk -, Am tək -] (tuck [sth] away, tuck away [sth])

I.tuck up CZASOW. [Brit tʌk -, Am tək -] (tuck up [sb], tuck [sb] up)

Tłumaczenia dla hasła tuck w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tuck w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tuck w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła tuck w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tuck Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文