tug w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tug w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.tug <part prés tugging; prét, part passé tugged> [Brit tʌɡ, Am təɡ] CZASOW. przech.

III.to tug at,to tug on <part prés tugging; prét, part passé tugged> CZASOW. nieprzech.

tug of love [Brit ˌtʌɡ əv ˈlʌv] RZECZOW. Brit PRESSE

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tug w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tug w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tug w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła tug w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tug Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文