tunnel w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tunnel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.tunnel <part prés etc tunnelling, tunnelled Brit tunneling, tunneled Am > [Brit ˈtʌn(ə)l, Am ˈtənl] CZASOW. przech., nieprzech.

wind tunnel [Brit ˈwɪndtʌnl, Am ˈwɪn(d) ˌtənl] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tunnel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

tunnel w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tunnel w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła tunnel w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tunnel Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文