turn w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła turn w angielski»francuski słowniku

1. turn (opportunity, in rotation):

5. turn (change, development):

1. turn (rotate):

3. turn (change direction of):

as soon as my back is turned lit, fig

5. turn (transform):

1. turn (change direction):

3. turn (revolve):

Zobacz też turn around, century

II.turn around CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth] around, turn around [sth])

century [Brit ˈsɛntʃʊri, Am ˈsɛn(t)ʃ(ə)ri] RZECZOW.

II.turn down CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth] down, turn down [sth])

III.turn down CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sb/sth] down, turn down [sb/sth])

II.turn back CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth] back, turn back [sth])

III.turn back CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sb] back, turn back [sb])

II.turn around CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth] around, turn around [sth])

II.turn away CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth] away, turn away [sth])

III.turn away CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sb] away, turn away [sb])

turn-up [Brit ˈtəːnʌp, Am ˈtərn ˌəp] RZECZOW. Brit (of trousers)

out-turn [Brit ˈaʊttəːn, Am ˈaʊtˌtərn] RZECZOW.

turn w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła turn w angielski»francuski słowniku

6. turn (allotted time):

Zobacz też turn around

turn Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

turn Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła turn w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文