turn-on w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła turn-on w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.turn on CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn on [sth], turn [sth] on)

III.turn on CZASOW. [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sb] on, turn on [sb] inf)

Zobacz też charm, heat

1. heat (gen):

heat PHYS, METEO
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła turn-on w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

turn-on w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła turn-on w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła turn-on w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

turn-on Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文