types w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła types w angielski»francuski słowniku

1. type (variety, kind):

genre m (of de)
I know his type pej

I.type in CZASOW. [Brit tʌɪp -, Am taɪp -] (type in [sth], type [sth] in)

I.type over CZASOW. [Brit tʌɪp -, Am taɪp -] (type over [sth]) (erase)

I.type out CZASOW. [Brit tʌɪp -, Am taɪp -] (type out [sth], type [sth] out)

types w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła types w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła types w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

types Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

types z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła types w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文