underground w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła underground w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.underground RZECZOW. [Brit ˈʌndəɡraʊnd, Am ˈəndərˌɡraʊnd]

II.underground PRZYMIOT. [Brit ˈʌndəɡraʊnd, Am ˈəndərˌɡraʊnd]

III.underground PRZYSŁ. [Brit ʌndəˈɡraʊnd, Am ˌəndərˈɡraʊnd]

Tłumaczenia dla hasła underground w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
underground ART, MUS

underground w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła underground w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła underground w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

underground Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文