understood w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła understood w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

understood [Brit ʌndəˈstʊd, Am ˌəndərˈstʊd] CZASOW. pt CZASOW. pp

understood → understand

Zobacz też understand

I.understand <prét, part passé understood> [Brit ʌndəˈstand, Am ˌəndərˈstænd] CZASOW. przech.

II.understand <prét, part passé understood> [Brit ʌndəˈstand, Am ˌəndərˈstænd] CZASOW. nieprzech.

I.understand <prét, part passé understood> [Brit ʌndəˈstand, Am ˌəndərˈstænd] CZASOW. przech.

II.understand <prét, part passé understood> [Brit ʌndəˈstand, Am ˌəndərˈstænd] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła understood w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

understood w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła understood w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

understood pt, pp of understand

Zobacz też understand

Tłumaczenia dla hasła understood w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

understood Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文