university w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła university w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

university [Brit juːnɪˈvəːsɪti, Am ˌjunəˈvərsədi] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła university w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

university w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła university w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.university <-ies> [ˌju:nɪˈvɜ:sətɪ, Am -nəˈvɜ:rsət̬ɪ] RZECZOW.

II.university <-ies> [ˌju:nɪˈvɜ:sətɪ, Am -nəˈvɜ:rsət̬ɪ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła university w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

university Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

recteur (-trice)

university Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文