upset w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła upset w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.upset <part prés upsetting, prét, part passé upset> CZASOW. przech. [Brit ʌpˈsɛt, Am ˌəpˈsɛt]

IV.upset PRZYMIOT. [Brit ʌpˈsɛt, Am ˌəpˈsɛt]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła upset w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

upset w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła upset w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła upset w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

upset Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文