upside w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła upside w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.upside [Brit ˈʌpsʌɪd, Am ˈəpˌsaɪd] Am inf RZECZOW.

II.upside [Brit ˈʌpsʌɪd, Am ˈəpˌsaɪd] Am inf PRZYIMEK

I.upside down [Brit, Am ˈˌəpˌsaɪd ˈdaʊn] PRZYMIOT. lit

II.upside down [Brit, Am ˈˌəpˌsaɪd ˈdaʊn] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła upside w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

upside w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła upside w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła upside w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

upside Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文