used w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła used w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.used1 CZASOW. modal [Brit juːzd, Am juzd] To translate used to do, use the imperfect tense in French: he used to live in York = il habitait York. To stress that something was done repeatedly, you can use avoir l'habitude de faire: she used to go out for a walk in the afternoon = elle avait l'habitude de sortir se promener l'après-midi.
To emphasize a contrast between past and present, you can use avant: I used to love sport = j'adorais le sport avant.
For more examples and particular usages, see the entry below.

II.used1 PRZYMIOT. [Brit juːzd, Am juzd] (accustomed)

used2 [Brit juːzd, Am juzd] CZASOW. pt CZASOW. pp PRZYMIOT.

used → use

Zobacz też use

1. use U (act of using):

usage m (of de)

4. use U (usefulness):

1. use (employ):

I could use inf a drink/bath!

1. use U (act of using):

usage m (of de)

4. use U (usefulness):

1. use (employ):

I could use inf a drink/bath!
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła used w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

used w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła used w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła used w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

used Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文