using w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła using w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. use U (act of using):

usage m (of de)

4. use U (usefulness):

1. use (employ):

I could use inf a drink/bath!

Tłumaczenia dla hasła using w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

using w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła using w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła using w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

using Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文