utility w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła utility w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.utility [Brit juːˈtɪlɪti, Am juˈtɪlədi] RZECZOW.

III.utility [Brit juːˈtɪlɪti, Am juˈtɪlədi] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła utility w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

utility w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła utility w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.utility <-ies> [ju:ˈtɪlətɪ, Am -t̬ɪ] RZECZOW.

II.utility <-ies> [ju:ˈtɪlətɪ, Am -t̬ɪ] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
public(-que)

Tłumaczenia dla hasła utility w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

utility Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文