vacuum-cleaner w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vacuum-cleaner w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła vacuum-cleaner w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. sac (10 francs):

sac slang
sac à dos
sac à dos
sac à dos à claie
sac à dos à claie
daysack Brit
sac à main
sac à main
kitbag Brit
sac de nœuds fig
sac d'os inf fig
sac à papier inf!
nitwit! inf
bin liner Brit
sac à puces inf
fleabag Brit inf
sac à puces inf
sac de sable CONSTR, MILIT
sac à viande inf
sac à vin inf
(old) soak inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

vacuum-cleaner w słowniku PONS

vacuum-cleaner Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文