vegetable w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vegetable w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vegetable [Brit ˈvɛdʒtəb(ə)l, ˈvɛdʒɪtəb(ə)l, Am ˈvɛdʒtəb(ə)l, ˈvədʒədəb(ə)l] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła vegetable w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vegetable w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vegetable w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła vegetable w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vegetable Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

maraîcher(-ère) m (ż)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文