venture w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła venture w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.venture [Brit ˈvɛntʃə, Am ˈvɛn(t)ʃər] RZECZOW.

venture forth CZASOW. [Brit ˈvɛntʃə -, Am ˈvɛn(t)ʃər -] liter

Tłumaczenia dla hasła venture w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

venture w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła venture w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła venture w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

venture Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文