vice w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vice w angielski»francuski słowniku

vice versa [Brit ˌvʌɪs ˈvəːsə, vʌɪsə ˈvəːsə, Am ˌvaɪs(ə) ˈvərsə] PRZYSŁ.

vice w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vice w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vice versa [ˌvaɪsiˈvɜ:sə, Am -səˈvɜ:r-] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła vice w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vice Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文