video w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła video w angielski»francuski słowniku

I.video <pl videos> [Brit ˈvɪdɪəʊ, Am ˈvɪdioʊ] RZECZOW.

II.video <prés videos, prét, part passé videoed> [Brit ˈvɪdɪəʊ, Am ˈvɪdioʊ] CZASOW. przech.

video w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła video w angielski»francuski słowniku

video Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文