virtual w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła virtual w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

virtual [Brit ˈvəːtʃʊ(ə)l, ˈvəːtjʊəl, Am ˈvərtʃ(u)əl] PRZYMIOT.

virtual private network [Am ˌvərtʃuəl ˌpraɪvət ˈnɛtwərk] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła virtual w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

virtual w słowniku PONS

virtual Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文