vocational w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vocational w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

vocational [Brit və(ʊ)ˈkeɪʃ(ə)n(ə)l, Am voʊˈkeɪʃ(ə)n(ə)l] PRZYMIOT. (gen)

Tłumaczenia dla hasła vocational w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vocational w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vocational w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła vocational w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vocational Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

vocational Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文