voice w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła voice w angielski»francuski słowniku

1. voice (speaking sound):

voix ż
to have a high/low(-pitched) voice

voice w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła voice w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
inquiet(-ète)

Tłumaczenia dla hasła voice w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

voice Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文