vote w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vote w angielski»francuski słowniku

I.vote out CZASOW. [Brit vəʊt -, Am voʊt -] (vote [sb/sth] out, vote out [sb/sth])

vote w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła vote w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła vote w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vote Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文