wage w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wage w angielski»francuski słowniku

I.wage [Brit weɪdʒ, Am weɪdʒ] RZECZOW. a. wages

wage w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wage w angielski»francuski słowniku

wage Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

wage(s)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文