waiting w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła waiting w angielski»francuski słowniku

I.waiting [Brit ˈweɪtɪŋ, Am ˈweɪdɪŋ] RZECZOW.

II.waiting [Brit ˈweɪtɪŋ, Am ˈweɪdɪŋ] PRZYMIOT. attr

1. wait (remain patiently):

tu vas voir! inf
wait for it! MILIT

wait around CZASOW. [Brit weɪt -, Am weɪt -], wait about CZASOW. Brit

I.wait on CZASOW. [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on) Brit dial

II.wait on CZASOW. [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on [sb])

III.wait on CZASOW. [Brit weɪt -, Am weɪt -] (wait on inf [sb/sth])

waiting w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła waiting w angielski»francuski słowniku

waiting Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文