wake w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wake w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.wake <a. wake up; prét woke,, waked, dated part passé woken, waked dated > [Brit weɪk, Am weɪk] CZASOW. przech.

III.wake <a. wake up; prét woke,, waked, dated part passé woken, waked dated > [Brit weɪk, Am weɪk] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też wake

II.wake <a. wake up; prét woke,, waked, dated part passé woken, waked dated > [Brit weɪk, Am weɪk] CZASOW. przech.

III.wake <a. wake up; prét woke,, waked, dated part passé woken, waked dated > [Brit weɪk, Am weɪk] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła wake w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to wake [sb] up a bit Brit

wake w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wake w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.wake3 <woke [or waked], woken [or waked] [or Am woke] > [weɪk] CZASOW. nieprzech.

II.wake3 <woke [or waked], woken [or waked] [or Am woke] > [weɪk] CZASOW. przech. a. fig

Tłumaczenia dla hasła wake w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wake Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文