walk w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła walk w angielski»francuski słowniku

I.walk [Brit wɔːk, Am wɔk] RZECZOW. à pied is often omitted with movement verbs if we already know that the person is on foot. If it is surprising or ambiguous, à pied should be included.

1. walk:

1. walk:

to walk it inf SPORT

1. walk:

I.walk-on [Brit wɔːkˈɒn, Am ˈwɔk ˌɔn] RZECZOW. THEAT

II.walk-on [Brit wɔːkˈɒn, Am ˈwɔk ˌɔn] PRZYMIOT.

Zobacz też walk away

I.walk over CZASOW. [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk over)

II.walk over CZASOW. [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk over [sb]) inf

I.walk round CZASOW. [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk round)

II.walk round CZASOW. [Brit wɔːk -, Am wɔk -] (walk round [sth])

walk w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła walk w angielski»francuski słowniku

walk Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文