walking w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła walking w angielski»francuski słowniku

I.walking [Brit ˈwɔːkɪŋ, Am ˈwɔkɪŋ] RZECZOW.

II.walking [Brit ˈwɔːkɪŋ, Am ˈwɔkɪŋ] PRZYMIOT. hum

walking w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła walking w angielski»francuski słowniku

walking Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文