wall w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wall w angielski»francuski słowniku

5. wall fig:

mur m

wall-to-wall [Brit ˌwɔːltəˈwɔːl, Am ˌwɔltəˈwɔl] PRZYMIOT.

I.wall up CZASOW. [Brit wɔːl -, Am wɔl -] (wall up [sb/sth], wall [sb/sth] up)

I.wall in CZASOW. [Brit wɔːl -, Am wɔl -] (wall in [sth], wall [sth] in)

II.wall in CZASOW. [Brit wɔːl -, Am wɔl -] (wall [sb] in, wall in [sb])

I.wall off CZASOW. [Brit wɔːl -, Am wɔl -] (wall off [sth], wall [sth] off)

wall w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wall w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

wall Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文