warn w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła warn w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

warn person, government, authority:

I.warn away CZASOW. [Brit wɔːn -, Am wɔrn -] (warn [sb] away, warn away [sb])

I.warn off CZASOW. [Brit wɔːn -, Am wɔrn -] (warn [sb] off, warn off [sb])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła warn w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

warn w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła warn w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła warn w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

warn Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文