washer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła washer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

washer [Brit ˈwɒʃə, Am ˈwɑʃər, ˈwɔʃər] RZECZOW.

washer-up, washer-upper [Brit ] RZECZOW. (in restaurant)

washer-dryer [Brit ˌwɒʃəˈdrʌɪə, Am ˈwɔʃər] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła washer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

washer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła washer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła washer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

washer z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła washer w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文