washing-up w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła washing-up w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.water [Brit ˈwɔːtə, Am ˈwɔdər, ˈwɑdər] RZECZOW.

eau ż
à eau
à eau

III.water [Brit ˈwɔːtə, Am ˈwɔdər, ˈwɑdər] CZASOW. przech.

IV.water [Brit ˈwɔːtə, Am ˈwɔdər, ˈwɑdər] CZASOW. nieprzech.

V.water [Brit ˈwɔːtə, Am ˈwɔdər, ˈwɑdər]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła washing-up w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. laver (nettoyer):

Zobacz też linge

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

washing-up w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła washing-up w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła washing-up w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

washing-up Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文