watch w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła watch w angielski»francuski słowniku

I.watch [Brit wɒtʃ, Am wɑtʃ, wɔtʃ] RZECZOW.

2. watch (lookout, surveillance) (gen) MILIT:

to keep (a) watch on sb/sth lit, fig

1. watch lit:

4. watch (pay attention to):

watch it inf!
fais gaffe! inf
to watch one's step lit, fig
watch your back inf! lit
watch your back inf! fig

I.watch for CZASOW. [Brit wɒtʃ -, Am wɑtʃ, wɔtʃ -] (watch for [sb/sth])

I.watch over CZASOW. [Brit wɒtʃ -, Am wɑtʃ, wɔtʃ -] (watch over [sb/sth])

watch w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła watch w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła watch w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

watch Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文