wave w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wave w angielski»francuski słowniku

I.wave around CZASOW. [Brit weɪv -, Am weɪv -], wave about CZASOW. (wave around)

II.wave around CZASOW. [Brit weɪv -, Am weɪv -], wave about CZASOW. (wave [sth] around)

Hertzian wave [Brit ˈhəːtsɪən, Am ˌhərtsiən ˈweɪv] RZECZOW.

wave w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wave w angielski»francuski słowniku

wave Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文