wearing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wearing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

wearing [Brit ˈwɛərɪŋ, Am ˈwɛrɪŋ] PRZYMIOT.

3. wear (damage):

usure ż (on de)

II.wear <prét wore, part passé worn> [Brit wɛː, Am wɛr] CZASOW. przech.

III.wear <prét wore, part passé worn> [Brit wɛː, Am wɛr] CZASOW. nieprzech.

II.wear away CZASOW. [Brit wɛː -, Am wɛr -] (wear away [sth], wear [sth] away)

II.wear off CZASOW. [Brit wɛː -, Am wɛr -] (wear [sth] off, wear off [sth])

Tłumaczenia dla hasła wearing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wearing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wearing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła wearing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wearing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

if the cap fits, wear it Brit prov
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文