weaving w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła weaving w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.weave <prét wove or weaved, part passé woven or weaved> [Brit wiːv, Am wiv] CZASOW. przech.

III.weave <prét wove, or weaved; part passé woven or weaved> [Brit wiːv, Am wiv] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła weaving w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

weaving w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła weaving w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.weave <wove [or a. Am weaved], woven> [wi:v] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła weaving w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

weaving Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to get weaving Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文