weed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła weed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też widow's weeds

I.weed out CZASOW. [Brit wiːd -, Am wid -] (weed [sb] out, weed out [ sb])

II.weed out CZASOW. [Brit wiːd -, Am wid -] (weed [sth] out, weed out [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
moss-/weed-grown

Tłumaczenia dla hasła weed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

weed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła weed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła weed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

weed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文