weekend w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła weekend w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.weekend [Brit wiːkˈɛnd, ˈwiːkɛnd, Am ˈwikˌɛnd] RZECZOW.

II.weekend [Brit wiːkˈɛnd, ˈwiːkɛnd, Am ˈwikˌɛnd] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła weekend w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

weekend w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła weekend w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła weekend w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

weekend Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

at the weekend(s) Brit, Aus, on the weekend(s) Am, a. Aus
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文