well w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła well w angielski»francuski słowniku

I.well1 <comp better; superl best> [Brit wɛl, Am wɛl] PRZYMIOT.

1. well (in good health):

2. well (in satisfactory state, condition):

II.well1 <comp better; superl best> [Brit wɛl, Am wɛl] PRZYSŁ.

1. well (satisfactorily):

2. well (used with modal verbs):

3. well (intensifier):

6. well:

Zobacz też well up

well-wisher [Brit ˈwɛlwɪʃə, Am ˈwɛlˌwɪʃər] RZECZOW.

well w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła well w angielski»francuski słowniku

2. well (thoroughly):

well Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文